Supervisie

Supervisie is een onderwijsvorm, die onder andere in de huisartsopleiding wordt toegepast. Het hoofddoel bij supervisie is om het eigen functioneren tijdens en in samenhang met het werk beter te leren begrijpen.

Gewerkt wordt met ervaringen uit de praktijk.

Supervisie vindt zowel individueel als in groepsverband plaats.

Duur: 8-12 bijeenkomsten met een tussenpoos van 2-3 weken.

Scroll naar top