Maatwerk

  • Themabesprekingen
  • Loopbaanvragen
  • Spreekuurobservatie

Wij kunnen u begeleiden als u in een groep collega’s over bepaalde thema’s wilt praten. Bijvoorbeeld omgaan met fouten, kritiek geven en ontvangen, leiding geven, ethische problemen, levensbeschouwing en het vak, eigen gezondheid en gezondheidsbevordering.

Het inhoudelijk verzorgen van een ‘heidag’ voor teams behoort ook tot de mogelijkheden.

In de loop van uw werkende bestaan stelt u zich regelmatig vragen. Meestal komt u hier zelf wel uit. Soms kan het gebeuren dat u hier met iemand over wilt praten. Om helderheid te krijgen over de stappen die u wilt nemen. Voorbeelden van zulke vragen zijn: hoe combineer ik werk en privé, hoe ga ik om met werkdruk, hoe blijf ik geïnspireerd en hoe vul ik mijn laatste werkende jaren in?

U kunt ons vragen een keer uw spreekuur bij te wonen en na te bespreken. Dit is een spannende, maar vooral heel leerzame en vaak leuke ervaring. Wij hebben ervaring met onderwijs in consultvoering.

Scroll naar top