Intervisie

Opstarten en begeleiden

Bij intervisie komt een aantal collega’s regelmatig bij elkaar om  moeilijkheden of bijzonderheden die zij in hun werk tegenkomen te bespreken. Daarbij gaat het vooral om de persoonlijke aspecten van het vak. Het doel van de bijeenkomsten is om het eigen functioneren te onderzoeken en waar nodig te verbeteren.

Wij bieden ook ondersteuning bij de start van een intervisiegroep en kunnen de groep gedurende langere tijd begeleiden.  

Duur
: intervisiegroepen zijn doorlopende groepen die 5-6 keer per jaar bij elkaar komen.

Scroll naar top